Productiecellen

Met zijn productiecellen biedt Rösler vooral interessante mogelijkheden voor het ontbramen van kwetsbare werkstukken met moeilijk toegankelijke contouren. Ontworpen voor het doelgericht, voorzichtig ontbramen van duroplastische en gevulde thermoplastische werkstukken staan productiecellen in de vorm van een satellietpulsinstallatie, keerbalkinstallatie en draaitafelinstallatie ter beschikking.

Productiecellen zijn vooral voor het ontbramen van stekkerdelen, pompsegmenten en delen voor de automotive-sector geschikt. Ook de precieze bewerking van gedefinieerde vlakken in de open lucht maakt deel uit van het toepassingsspectrum van de Rösler-productiecellen zoals het gedefinieerd inwendig stralen van boorgaten en doorvoeren. Ook het gelijktijdig intern en extern stralen van werkstukken is mogelijk.

Rösler-productiecellen kunnen naadloos en procesveilig in productie-eilanden en productieketens geïntegreerd worden en ook modulair worden voorzien van robot- en handlingsystemen.

Keerbalkinstallatie RWS1200

De straalinstallatie van het type RWS1200 is een speciaal voor het behoedzaam ontbramen van veel verschillende kunststofonderdelen, bij een verschillende capaciteit, ontwikkelde ontbraaminstallatie.

Werkingsprincipe
Door middel van een keerbalk worden de vormdelen op twee tegenover elkaar liggende satellieten afzonderlijk of in groepen ontbraamd. Terwijl de ene satelliet geladen c.q. gelost wordt, vindt op de tweede satelliet het ontbramen plaats. Door het modulaire systeem kunnen op grond van de behoefte verschillende uitvoeringen worden aangeboden. De ontbraaminstallatie kan naadloos en procesveilig in een productie-eiland worden geïntegreerd. Bijvoorbeeld daar waar in een of meerdere spuitgietmachines of persen verschillende onderdelen worden geproduceerd, die aansluitend automatisch in de productie moeten worden ontbraamd.

Voor het automatisch ontbramen van:

 • kwetsbare werkstukken
 • moeilijk toegankelijke werkstukcontouren
 • gemiddelde tot grotere aantallen

Speciale uitvoering:

 • aangepaste handlingsystemen
 • modulair opgebouwd werkstukwisselsysteem
 • individueel configureerbaar met straalsproeiers of/en turbine
 • aan de toepassing aangepast, individueel aantal en ontwerp, ook met meerdere satellieten per keerbalkkant

Toepassingsvoorbeelden:

 • smoorklepbehuizing
 • pompbehuizing
 • reflectoren
 • stekkeronderdelen
 • onderdelen voor de "automotive"-sector

 


Satellietpulsinstallatie RSA1500

De satellietpulsinstallatie is een speciaal voor het behoedzaam ontbramen van duroplastische en gevulde thermoplastische werkstukken en voor grote aantallen of een lange straalduur ontwikkelde ontbraaminstallatie.

Werkingsprincipe

Op de beladings- en lospositie worden gestraalde werkstukken afgenomen en werkstukken die gestraald moeten worden aangebracht. Door het pulsgewijs verdraaien van de ronde tafel doorlopen de werkstukken de verschillende bewerkingsstations: beladings- en losstation, aanvoersluis, straalposities, schoonblaaspositie. Lineaire, verticale en horizontale sproeierbewegingen verhogen de automatiseringsgraad van de installatie en garanderen het puntsgewijs ontbramen van de werkstukken.

Voor het automatisch ontbramen van:

 • kleine en middelgrote werkstukken
 • kwetsbare onderdelen
 • moeilijk toegankelijke werkstukcontouren
 • grote aantallen

Speciale uitvoering:

 • verticale sproeierbeweging
 • tot max. 12 straalsproeiers
 • tot max. 4 straalposities

Toepassingsvoorbeelden:

 • motorafdekkingen
 • pompbehuizing en pompwielen
 • aanzuigbochten
 • snaarschijven
 • dunwandige behuizing van vermogensschakelaar

 


Keertafelinstallatie RWT1000

De keertafelinstallatie is een speciaal voor het behoedzaam ontbramen van veel verschillende soorten duroplastische en gevulde thermoplastische werkstukken en voor kleinere tot gemiddeld grote aantallen ontwikkelde ontbraaminstallatie.

Werkingsprincipe
Door middel van de keertafel worden de werkstukken in twee pulsen op tegenover liggende posities doelgericht afzonderlijk of groepsgewijs ontbraamd. Terwijl de ene positie geladen c.q. gelost wordt, vindt op de tegenover liggende positie het ontbramen plaats. De uitvoering wordt al bij het ontwerp van de machine, gebaseerd op de behoeften van de klant, vastgelegd. Daarbij kunnen afhankelijk van de afmetingen, max. twee werkstukken op een positie worden geplaatst.

Voor het automatisch ontbramen van:

 • kwetsbare werkstukken
 • moeilijk toegankelijke werkstukcontouren
 • kleine tot middelgrote aantallen

Speciale uitvoering:

 • straalsysteem kan van max. vier straalsproeiers worden voorzien
 • verticale sproeierbeweging

Toepassingsvoorbeelden:

 • rotor/stator
 • rotorbladen waterpomp
 • stekkeronderdelen